Zemní a výkopové práce

Nově nabízíme zemní a výkopové práce minirypadlem

Hloubka kopání: 170cm 

(při dostatečném prostoru k vytvoření sjezdu i hlouběji).

Minirypadlo projede 100 cm širokým vjezdem na pozemek či do objektu

Vysoká prostupnost pásového minirypadla - svažitým či podmáčeným terénem, zúženým prostorem atp.

 • zemní práce
 • výkopové práce
 • výkopy pro inženýrské sítě, plyn, kanalizace, elektřina, kabely
 • výkopy základů staveb
 • výkopy drenážních rýh kolem základů staveb
 • výkopy základů a jam pro tepelná čerpadla
 • výkopy pro ploty, garáže, zahradní domky, opěrné zdi
 • přemisťování a nakládání materiálu
 • hloubení jezírek, bazénů, jímek a čističek
 • terénní úpravy, modelace teras
 • bourání betonu, kamene, asfaltu
 • zemní a výkopové práce ve stísněných podmínkách

Práce: 500,-/hod.
Doprava: 15,-/km.